Integritet

På denna sida informerar vi dig om dina rättigheter som registrerad kund hos oss, samt hur vi behandlar och skyddar dina personliga upplysningar.

Personliga Upplysningar

Vi behandlar endast de personliga upplysningar som du ger till oss för att vi ska kunna uppfylla vårt arbete. De insamlade personliga upplysningar inkluderar vanligtvis: förnamn, efternamn, adress, e-mail och/eller telefonnummer.

Användning av sina personliga upplysningar

Syftet med insamlingen av dina personliga upplysningar är att uppfylla våra servicemässiga tjänster till dig som kund. Vi hanterar endast personliga upplysningar om dig och ditt hushåll som är relevanta och tillräckliga för att vi ska kunna uppfylla behandlingen.

Lagring av dina personliga upplysningar

Vi på Sybro Beauty ser kontinuerligt till att alla säkerhetsmässiga och organisatoriska säkerhetsåtgärder tas, för att säkra att dina personliga upplysningar inte förstörs eller tappas bort på ett olagligt sätt. Dessutom säkrar vi, att obehöriga inte får tillgång till att behandla eller missbruka informationen på ett sätt som strider mot gällande regler för behandling av personliga upplysningar.

Delning 

Vi delar aldrig dina personliga upplysningar med andra leverantörer och samarbetspartners.

Radering av personliga upplysningar

Vi lagrar endast personliga upplysningar så länge det krävs enligt lag. Vi raderar dina upplysningar när vi inte behöver dem längre. Informationen raderas allra senast 3 år efter utförd tjänst.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt till att få upplyst vilka personupplysningar vi har registrerat på dig. Önskar du denna information ska du kontakta oss via email eller telefon. Du har också rätt till att komma med invändningar eller begränsa behandlingen av dina personliga upplysningar

Har du klagomål gällande vår behandling av dina personliga upplysningar, ska detta ske till Datainspektionen via telefon: 08-657 61 00 eller e-mail:  datainspektionen@datainspektionen.se

Ansvarig för data

Dina personliga upplysningar samlas in och behandlas av:

Sybro Beauty AB

556852-9852
Krukmakargatan 48
11726 Stockholm
twana@clinicdivine.se